Magento

In dit document wordt uitgelegd hoe de synchronisatie van Hybrid SaaS naar Magento werkt. Er zijn verschillende groepen die vanuit Hybrid SaaS naar Magento gestuurd worden. De orders worden terug naar Hybrid SaaS gestuurd. In dit document worden deze stappen uitgelegd hoe ze kunnen worden opgezet, waar je het kan vinden en hoe ze werken. Stappen die zijn aangeduid met ! zijn optioneel. Velden die rood zijn dienen door u ingevoerd te worden.

Stappen die zijn aangeduid met ! zijn optioneel. Velden die rood zijn dienen door u ingevoerd te worden.

Integratie codes

* Hybrid SaaS: Magento websites > (nieuw) website
* Magento: System > Integrations

Om een koppeling te kunnen leggen van Hybrid SaaS naar Magento hebben wij interation keys nodig. Deze kunnen in Magento gegenereerd worden onder 'integrations'.

In Magento
* Name: Hybrid SaaS
* Your password: huidige wachtwoord
* (API) Resource access: all

Na het invullen kan bij het opslaan op het pijltje geklikt worden en de integratie opgeslagen en geactiveerd worden. Na het toestaan komen er 4 codes naar voren. Deze codes kunnen in Hybrid SaaS ingevuld worden bij een nieuwe Magento website.

In Hybrid SaaS
* Server: de DNS/IP van de server (e.g https://example.com, http://127.0.0.1)
* ! Admin URL: de URL van het admin panneel (optioneel maar erg handig)
* Consumer key: de in Magento aangemaakte Consumer Key
* Consumer secret: de in Magento aangemaakte Consumer Secret
* Access token: de in Magento aangemaakte Access Token
* Access token secret: de in Magento aangemaakte Access Token Secret
* Taal: de standaardtaal van de website (Let op: de standaard store view kan dit overschrijven)
* Websites, groepen, log en opties [zie shop]

Nu de integratie gegevens zijn ingevoerd kan er in het menu van het huidige scherm op 'laad websites in' geklikt worden. Dit zal vervolgens de websites, store en store views in laden.

Na enkele secondes zijn de websites, stores en store views in geladen. Echter moet hiervoor nog wel de taal etc. worden ingesteld.

Hybrid SaaS rechten

* Hybrid SaaS: Gebruikers wijzigen > (menu) beveiligings groep/ (open) gebruiker > Rechten > Magento

Om als gebruiker de Magento synchronisatie te beheren moet het recht Magento export aanstaan.

Hybrid SaaS schermen

* Hybrid SaaS: Magento websites
* Magento: Stores > (Settings) All stores

In dit scherm kan de synchonisatie worden aangezet. Naast dat er een taak aan staat die elke nacht de syncrhonisatie automatisch aanzet kan in dit scherm dat ook met de hand gedaan worden. Met de knop website kan de gekozen website gesyncrhoniseerd worden. Met de knop orders word alleen de orders van de gekozen website gesyncrhoniseerd. Met voorraad wordt alleen de voorraad gesyncrhoniseerd.

Ook is hier de knop meldingen te vinden. Hier in zijn eventuele meldingen van niet valide groep items te vinden.

Shop

* Hybrid SaaS: Magento websites > (open) website
* Magento: Stores > (Settings) All stores

Een shop wordt gezien als een Magento server. Binnen een Magento server kunnen meerdere websites aangemaakt worden. Hier kunnen je instellen welke groepen gesynchroniseerd worden.

De log zijn alle fout meldingen van de Magento server die binnen komen vanuit de synchronisatie. Met log error response kunnen alle fout meldingen worden gelogd. In het menu van het huidige scherm kan met de knop legen de log worden geleegd.

Opties
* Order klant: [zie order]
* Attribute set id: 4
* Wanneer de kenmerken onder een andere attribute set moeten vallen kan dat hier mee worden aangepast.
* Report email: email address
* Het email adres waar log status naar verstuurd wordt. [zie logging en status]

Website

* Hybrid SaaS: Magento websites > (open) website > (open) Websites
* Magento: Stores > (Settings) All stores

Velden:
* Id: de id van de website, deze zal automatisch worden aangemaakt.
* Naam: de naam van de website, deze zal automatisch worden aangemaakt.
* Verkoopprijs: Verkoopprijs of advies verkoopprijs.
* Dit zal bepalen of de verkoopprijs of de advies verkoop met eventuele BTW van een product gesyncrhoniseerd zal worden.
* Afronding: prijs afronding.
* Let op: afronding zal alleen gebeuren met de verkoop of adries verkoop-prijs. Wanneer de BTW later wordt berekend zal deze niet afgerond zijn.
* Prijzen excl BTW: geen BTW tarieven synchroniseren?.

Store

* Hybrid SaaS: Magento websites > (open) website > (open) Websites > (open) stores
* Magento: Stores > (Settings) All stores

Veden:
* Root category: 2, de default category voor de store.
* Indien deze afwijkt kan dat hiet worden opgegeven.

Store view

* Hybrid SaaS: Magento websites > (open) website > (open) Websites > (open) stores > (open) store views
* Magento: Stores > (Settings) All stores

Velden:
* Is de standaard view: is standaard in Magento?.
* Id: zal automatisch worden gegenereerd.
* Code: zal automatisch worden gegenereerd.
* Taal: taal van store view.

Synchronisaties

Groepen

* Hybrid SaaS: Groepen
* Magento: Customers>
Customer groups

Klanten kunnen in groepen vallen. Met behulp van deze groepen kunnen zij bijvoorbeeld een andere prijs van een product te zien krijgen. Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld B2B.

* Naam: naam

Promotie codes

Kenmerken

* Hybrid SaaS: Kenmerken/Product kenmerken
* Magento: Stores > (Attributes) Product

Kenmerken zijn extra informatie over een product. De kenmerken maat en kleur worden automatisch mee genomen van een product. Kenmerken kunnen ook als categorie dienen. Een Product kenmerk heeft twee stadia, 1: hoofd filter en 2: filter. Met hoofd filter wordt er aangeduid dat het kenmerk een product attribuut in Magento is. Met filter (sub filter) wordt er aangeduid dat het kenmerk onder het hoofd filter valt. Hiervoor zou het sub filter ook een hoofd kenmerk moeten toegewezen hebben.

In te voeren velden
* (Kenmerk informatie) Volgorde: volgorde
* (Kenmerk informatie) Naam: naam
* (Kenmerk informatie) Gekoppeld aan: het bovenliggende kenmerk
* (Kenmerk informatie) Content per taal: vertalingen per taal
* Naam: naam
* Omschrijving:Omschrijving
* (Magento instellingen) Product attribuut groep/filter groep: is het een product hoofd filter?
* (Magento instellingen) Product attribuut/filter: is het een product filter?
* (Magento instellingen) Magento websites: [zie Magento websites](#Magento_website)
* (Product opties) Magento product opties: [zie Magento product opties](#Magento_product_opties)

Magento website

Bij een kenmerk kan een Magento website worden opgegeven. Wanneer een product naar Magento verstuurd wordt zal er worden gegeken of er een valide kenmerk op het product is gevonden voor de desbetrevende website. Een kenmerk kan valide zijn wanneer op 1 van de kenmerken de desbetrevende website is opgegeven of er een kenmerk is opgegeven zonder een gekozen website. Ook zal het kenmerk 1 van de Magento vinkjes (filter groep, filter, category of menu) aan moeten hebben staan om valide te zijn. Dit is zodat wanneer er meerdere website bestaan het beheer van de producten makkelijker wordt en niet alles verstuurd wordt naar Magento.

Magento product opties

Product opties zijn extra opties die kunnen worden toegevoegd aan een product. Dit is bijvoorbeeld een opmerking veld bij een product. Deze extra velden komen bij een bestelling terug in de opmerking van de order regel.

* Is verplicht: moet er een waarde gegeven worden?
* Title: title
* Volgorde: volgorde
* Optie typen: type
* Tekst
* Tekst veld
* Bestand
* Datum
* Datum en tijd
* Tijd
* Drop down
* Keuzerondje
* Selectie vakje
* Meerkeuze
* Extra kosten: extra kosten wanneer de optie gekozen is
* Prijs typen: type
* Vast: Extra kosten veld komt boven op de product prijs
* Percentage: Percentage komt boven de prijs van het product.
* (Waardes) waaredes: optie waardes
* Indien het optie typen een meer keuze veld is.
* Opgegeven productcode zal worden toegevoegd worden aan de product productode.

Categorieën

* Hybrid SaaS: Kenmerken/Product kenmerken
* Magento: Stores > (Attributes) Product

In Hybrid SaaS zijn kenmerken in categorieën het zelfde. Dit is zodat categorieën oneindige sub categorieën onder zich kunnen hebben. In Magento is een categorie een groep met producten die bijvoorbeeld in het menu of op de voorpagina kan worden weergegeven.

* (Kenmerk informatie) Volgorde: volgorde
* (Kenmerk informatie) Naam: naam
* (Kenmerk informatie) Gekoppeld aan: het bovenliggende kenmerk
* (Kenmerk informatie) Content per taal: vertalingen per taal
* Naam: naam
* Omschrijving:Omschrijving
* (Magento instellingen) Product categorie: is het een product categorie?
* (Magento instellingen) Product categorie in menu: moet de categorie in het menu worden weergegeven?
* (Magento instellingen) Magento websites: [zie Magento websites](#Magento_website)
* (Product opties) Magento product opties: [zie Magento product opties](#Magento_product_opties)

BTW tarieven

* Hybrid SaaS: BTW codes > (open) BTW code
* Magento:
* Stores > (settings) Tax rules
* Stores > (settings) Tax zones and Rates

BTW tarieven worden overgenomen naar Magento. Het tarief zal het product vervolgens krijgen.

* Omschrijving: omschrijving
* Percentage: percentage

Producten

* Hybrid SaaS: Producten > Alle producten > (open) Product
* Magento: Catalog > Products > (open) Product

Naar Magento worden 4 verschillende producten types gesynchroniseerd.

Dit zijn:
* Normale producten
* Instelbare producten
* Bundel producten
* Gegroepeerde producten

Zoals in kenmerken verteld was heeft een product een valide kenmerk nodig om verstuurd te worden naar Magento.

Normale producten

* ! Barcode: barcode
* ! EAN: ean13
* ProductCode: product code
* Let op: alle speciale karakters worden verwijderd, en naar kleine letters omgezet.
* Omschrijving: product titel
* ! Kleur: product kleur [zie instelbare producten]
* ! Maat: product maat [zie instelbare producten]
* Voorraad: product voorraad (zie [vorraad](#voorraad))
* Voorraad verwerken: heeft het product voorraad? [zie vorraad]
* ! Gewicht: gewicht
* ! Gerelateerde producten: product voorraad [zie Gerelateerde producten]
* ! Product afbeeldingen: product voorraad [zie Afbeeldingen]
* ! (Details) Details: product omschrijving
* (Prijzen) Verkoopprijs: verkoopprijs [zie Magento store]
* BTW Tarief: BTW tarief
* (Prijzen) Advies verkoopprijs: advies verkoopprijs [zie Magento store]
* BTW Tarief: BTW tarief
* (CMS) Content per taal: vertaling per taal
* Taalcode: taal
* Magento website: magento website (elke website wanneer dit veld leeg is)
* Details: omschrijving
* Url: afwijkende url
* Titel: product titel
* Meta description: meta data description
* Keywords: meta data keywords
* (Kenmerken) Wat voor kenmerken horen bij dit product: [zie kenmerken]
* (Historie) Magento historie: synchronisatie fouten van het gekozen product

! Voor de drie andere product types kunnen de zelfde velden worden ingevuld als een normaal product. Binnen de gerelateerde producten kan een product relatie worden opgegeven. Met de verschillende types kan het product type worden ingesteld.

Instelbare producten

Image Source: Hybrid SaaS

Wanneer er een product relatie wordt opgegeven met is kleur relatie of is maat relatie. Het hoofd product mag geen kleur en/of maat hebben wanneer deze relatie(s) aa staan. Het hoofd product zal alleen zichtbaar zijn in Magento. Echter zullen de onderlichende producten wel kunnen benaderd worden via de zoek functie.

Bij het synchroniseren van een instelbaar product zal eerst de onderlichende producten moeten worden gesyncrhoniseerd. In de volledige synchronisatie zal hier rekening mee gehouden worden maar bij het individueel synchroniseren niet.

Gegroepeerde producten

Image Source: Hybrid SaaS

Een gegroepeerd product werkt het zelfde als een instelbaar product. Alleen moet de relatie typen is groep relatie zijn.

Bundel producten

Image Source: Hybrid SaaS

Bij een bundel product kan een produdct relatie is bundel relatie toegevoegd worden. Hierbij kan een selectie typen en en standaard aantal geselecteerd worden. Ook worden er groepen gemaakt van de naam Deze groepen zijn te selecteren bij het bundel product.

Afbeeldingen

* Hybrid SaaS: Producten > Alle producten > (open) Product
* Magento: Catalog > Products > (open) Product > Images and videos

De afbeeldingen worden mee genomen vanuit Hybrid SaaS. Voordat zij worden verstuurd zal de afbeelding verschaald worden naar een formaat van 1024x1024. De eerste afbeelding bij het product zal als hoofd afbeelding worden gezet.

Voorraad

* Hybrid SaaS:
* Product: Producten > Alle producten > (open) Product
* Voorraad locaties > (open) voorraad locatie
* Magento: Catalog > Products > (open) Product

Er wordt een totale voorraad van een product naar Magento verstuurd. De vooraad wordt alleen mee genomen van locaties waar weergeven in Magento is aangezet.

* Weergeven in Magento: gebruikt worden in Magento?

Gerelateerde producten

* Hybrid SaaS: Producten > Alle producten > (open) Product
* Magento: Catalog > Products > (open) Product > Related products

Alle gerelateerde producten worden overgenomen.

Gebruikers

* Hybrid SaaS:
* Klanten: Mijn klanten
* Personen: Alle personen
* Magento: Customers > All customers

Gebruikers kunnen aangemaakt worden op de normale manier in Magento. Ook kunnen ze in Hybrid SaaS worden aangemaakt. Dit kan bij een klant of persoon. Hier kan bij 'hoe kunt u dit bedrijf bereiken?' een email worden opgegeven. Bij dit email kan het vinkje 'weer geven in Magento' aan worden gezet.

* (Hoe kunt u dit bedrijd bereiken?) Email: inlog email adres
* Naam: naam
* ! Adres: adres
* Straat: straat
* Nummer: nummer
* Postcode: postcode
* Plaats: plaats
* Land: land

Wanneer er een nieuw account aan wordt gemaakt zal het opgegeven account daar een email over ontvangen. Dit is een email met een confirmatie en een link op het wachtwoord opnieuw in te stellen. Zo kan de gebruiker zijn eigen wachtwoord toevoegen. Vervolgens zal het account volledig op Magento beheerd worden. Echter gaan er geen gegeven terug van MAgento naar Hybrid SaaS.

Orders

**Order lifecycle**
Bij het aanmaken van een order zal deze in Magento op ‘pending’ te komen staan. Hybrid SaaS zal deze order oppakken en in het systeem schieten. De status zal op ‘pending’ blijven staan tot dat deze verwerkt is in Hybrid SaaS. Wanneer er een betaling aan de order gedaan is zal deze worden overgenomen worden als betaling. Vervolgens kan de order in Hybrid SaaS op status ‘afgehandeld’ gezet worden. De status wordt vervolgens in Magento op ‘complete’ gezet.

Mollie

Wanneer de module van Mollie geïnstalleerd is kunnen er een aantal acties ontstaan. De volgende betaling acties kunnen er gedaan worden:
* **Open**
* De order zal de status ‘pending payment’ krijgen. Mollie zal het verder verwerken.
* **Betaald**
* De order krijgt de status ‘pending’ en Hybrid SaaS neemt de over over.
* **Geannuleerd/Mislukt/verlopen**
* De order in Magento zal de status ‘canceled’ krijgen. De gebruiker kan vervolgens opnieuw een bestelling plaatsen. /

Email template

* Hybrid SaaS:
* Magento:
* Template: Marketing>
(Communications) Email templates
* Settings: Stores > (Settings) Configuration > (Customers) Customer configuration

Wanneer er een account wordt aangemaakt of wachtwoord vergeten wordt aangevraagt zal Magento een email versturen. Om deze email templates aan te passen kan er eerst een nieuw template worden aangemaakt voor Remind password (aanvraag voor reset) en New account (welkom bericht) . Deze kunnen vervolgens bij de settings worden ingevoerd.

Fout oplossing

Indien een item niet wilt synchroniseren of niet goed gesyncrhoniseerd is kan binnen een shop alleen het bepaalde groep worden aangezet worden. Vervolgens kan het veld Laatste sync terug in de tijd worden gezet. Hierna kan de website opnieuw worden gesynchroniseerd.

Ook kan een item worden opgeslagen. Op elke hele minuut zal een item gesynchroniseerd worden. Let op er kan maar 1 item klaar staan waardoor als er iets anders wordt opgeslagen deze overschrijft worden.

Logging

In de mobile versie, /mobile, kan met de Magento widget de status van de synchronisatie worden bekeken.

Heeft u een vraag?

Log in op uw account om uw tickets te kunnen inzien

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan

Vraag inloggegevens aan