Producten

Alle beschrijvingen over de module: Producten kunt u hier vinden

Een Catalogus maken van diverse producten

Er kan een automatische catalogus gemaakt worden op basis van verschillende subgroepen

Hoofdgroep

Elke hoofdgroep kan gebruikt worden voor een catalogus. Bij de omschrijving HTML kan er een beschrijving ingevuld worden en het is mogelijk om hier een afbeelding aan toe te voegen, deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het opmaken van de catalogus, als bijvoorbeeld een hoofdstuk.

Subgroep

Net als hierboven geschreven is voor de hoofdgroep kan ditzelfde ook met de subgroepen, hoe meer subgroepen hoe uitgebreider het document kan worden.

Legenda maken

Doormiddel van productkenmerken aan het product te hangen kan er een legenda worden gemaakt. Een product kenmerk kan gevuld worden met een logo en een volgnummer. Deze gegevens worden meegenomen op het document. Denk hierbij aan plat, rond, ovaal, groot, klein enz.

Index pagina

In het Word document kan er een automatische index gemaakt worden. Indien de hoofd en sub groepen onderverdeeld worden in verschillende kopstylen worden deze goed weergegeven op de index pagina.

Instellingen product

Om een product te kunnen gebruiken voor de catalogus dient deze te zijn aangemerkt als offerte product. Diverse gegevens kunnen meegenomen worden op het document, denk hierbij aan de omschrijving, de prijs, barcode, kleur, productcode en afbeelding. Om een net document te maken is het belangrijk om alle producten op dezelfde manier te vullen.

Het kan zijn dat het niet wenselijk is dat de huidige beschrijving van het product aangepast word, voor een andere beschrijving van het zelfde product kan ook een html versie gevuld worden.

Er kan aan een product een gerelateerd product gehangen worden, als type dient het vinkje offerte product aan te staan. Indien dit op deze manier is ingesteld kunnen deze op het document als groepje worden weergegeven. Denk hierbij aan verschillende kleuren of maten.

Informatie van het product
Afbeelding
Beschrijving of HTML beschrijving
Kleur van het product
Kenmerk (legenda)
Productcode
Prijscode
Prijs
Barcode (verschillende soorten)
Maat

Opmaken via offerte

Om het document te kunnen opmaken, kan er een offerte worden aangemaakt, in de order regel kan er een prijsvoorstel gekozen worden, hier worden alle subgroepen getoond welke er bekend zijn in het systeem, De producten die getoond worden zijn alleen de producten welke zijn aangemerkt als offerte product. Op deze manier kunnen er verschillende catalogussen gemaakt worden.

Idee van opmaken catalogus

Pagina 1. Voorblad
Pagina 2. Index pagina op basis van Kop stijlen van Word & een legenda
Pagina 3. HTML en afbeelding van een hoofdgroep
Pagina 4. HTML en afbeelding van een subgroep
Pagina 5. Producten die horen bij deze subgroep

Wanneer de tabel klaar is met de producten lezen zal deze kijken of er nog een subgroep aanwezig is van de hoofsgroep welke als eerste gezet is, en zal dan weer de HTML en afbeelding van deze subgroep tonen met de daarbij horende producten. Wanneer deze allemaal geweest zijn, zal de tabel weer door gaan naar de volgende hoofdgroep. Op deze manier gaat hij de hele order af.

Voor hulp bij het opmaken van het document kunt u contact opnemen met onze support

Een kenmerk Verwijderen uit een product

Manier 1 via het product

1. Open het product
2. Ga naar tabblad kenmerken
3. Selecteer de regel welke je uit het product wil halen
4. Klik op verwijderen
5. Kies bij de melding voor ja
6. Het kenmerk is uit dit product gehaald

Image Source: Hybrid SaaS

Manier 2 via kenmerken wijzigingen

1. Selecteer het product of meerdere producten.
2. Kies voor kenmerk wijzigingen
3. Kies voor Nee
4. Selecteer de kenmerk welke je uit het product wil halen
5. Kies voor record selecteren
6. Het kenmerk is verwijderd uit het product

Image Source: Hybrid SaaS

Manier 3 via een import

1. Zet de producten naar een import bestand
2. Laat alleen de kolommen tags en replace tags staan
3. Wat is ingevuld bij tags is wat er momenteel als kenmerk is gekozen in het product.
4. Door de kolom te vullen bij replace tags worden alleen de kenmerken gekozen in het product en zullen alle andere kenmerken eruit gaan
5. Alle kenmerken van kolom replace kenmerk zijn nu beschikbaar in het product

Image Source: Hybrid SaaS

Een kenmerk toevoegen aan een product

Manier 1 via het product

1. Open het product
2. Ga naar tabblad kenmerken
3. Kies voor toevoegen
4. Selecteer het kenmerk wat je wil toevoegen
5. Kies voor record selecteren
6. Kenmerk is toegevoegd aan het product

Image Source: Hybrid SaaS

Manier 2 via kenmerken wijzigingen

1. Selecteer het product of meerdere producten.
2. Kies voor kenmerk wijzigingen
3. Kies voor Ja
4. Selecteer de kenmerk welke je toevoegen aan het product
5. Kies voor record selecteren
6. Het kenmerk is toegevoegd aan het product.

Image Source: Hybrid SaaS

Manier 3 via een import

1. Zet de producten naar een import bestand
2. Laat alleen de kolommen tags en replace tags staan
3. Wat is ingevuld bij tags is wat er momenteel als kenmerk is gekozen in het product.
4. Door de kolom aan te vullen bij tags word dit kenmerk toegevoegd aan de bestaande kenmerken, aanvullen doe je doormiddel ; (puntkomma) achter de laatste te zetten en dan de naam van het nieuwe kenmerk (geen spaties gebruiken) 5. Alle overige kenmerken zijn nog steeds beschikbaar onder het product

Image Source: Hybrid SaaS

Producten Importeren

Om op een eenvoudige manier producten in de database te krijgen is er een import module aanwezig. Hiermee kan je eenvoudig nieuwe producten toevoegen of bestaande producten aanpassen. Dit doe je niet als je voor één producten iets wilt aanpassen maar vaak als je een massa mutatie gaat uitvoeren, waarbij je bijvoorbeeld bij iedere producten iets wilt toevoegen en/of wijzigen. Om bestaande producten te veranderen heb je de juiste productcode nodig. Deze zal dan overschreden worden met de nieuwe informatie

Om te importeren selecteer het aantal producten welke gewenst zijn, dit mag er ook 1 zijn. en kies voor exporteer selectie

Tip!: Als er een import word gedaan, maak eerst een export van alle producten en sla deze op op de computer, mocht er iets verkeerd gaan, kunnen de oude gegevens terug gelezen worden

Image Source: Hybrid SaaS

In de kolom Search_Field wordt aangegeven naar welk veld het systeem moet kijken tijdens het inlezen, in de tabel onder Search_field kan je de naam van de kolom ingeven Over het algemeen worden de velden productcode of recordindex gebruikt Je krijgt een hele lijst met kolommen, de kolommen die je niet gebruikt kan je verwijderen zodat je een overzicht houdt, behalve de kolom Search_Field. Zie voor uitleg kolommen hieronder (Rechtermuisknop op de kolom en dan verwijderen)

Image Source: Hybrid SaaS

Vul vervolgens alle kolommen in die nodig zijn. Als je er niks aan hoef te veranderen kan je de waarde laten staan of geheel leeg maken (geen 0 van maken dan zal het overschreden worden) Nu kan je het exportbestand opslaan op je bureaublad en afsluiten.

Importeren

Gebruik nu de knop Klik hier om producten te importeren om de producten te importeren. Zoek het juiste bestand op en selecteer deze. Na de import verschijnt er een internetpagina met daarin het resultaat van de import.

Je moet het Excel bestandje sluiten voordat je hem gaat importeren anders zal die een foutmelding aangeven

Je kan nu in Hybrid SaaS bij de producten de geïmporteerde gegevens terugvinden.

Vertaling van de kolommen

onderstaande in op de volgende manier ingedeeld:
dit is de aangeven veld naam in HS
(dit is het tablad waar dit veld gebruikt word)
Dit is de kolom in het excel bestandje
Extra informatie

Blad Products

Tabblad in het product: (Informatie)


- Productcode | Productcode
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Leverancier | Supplier
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Beschrijving | Description
- EAN13 | EAN13
- Voorraad | Stock
Door in de kolomkom Stock[voorraadlocatienaam] in de geven kan de voorraad van deze locatie worden aangepast, De naam moet overeenkomen zoals in HS vermeld staat (Hoofletter gevoelig)
- Barcode | Barcode
- Hoofdgroep | Category
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Subgroep | Subcategory
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Eenheid | Unit
- Kleur | Color
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Materialen | Used materials
- Maat | Dimensions
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters, zelf de maataanduiding erbij vermelden)
- Lev. Code | Supplier number
- Gewicht | Weight
- Goederen code | Taric code
- Land van herkomst | Country of origin
- Merk | Product brand
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Voorraadverwerking vinkje | Stockitem
Aan te geven met de volgende waarde: WAAR Vinkje aan, ONWAAR Vinkje uit
- Gearchiveerd vinkje | Hidden
Aan te geven met de volgende waarde: WAAR Vinkje aan, ONWAAR Vinkje uit
- Weergeven op webshop | Webshop
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Weergeven op magento | Show in Magento
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Gerelateerde producten | Related_products
Deze waarde kan momenteel alleen nog uitgelezen worden, kan niet op deze manier worden ingelezen.
productcode=""|relatie=""|uitvoering=""|notification="";productcode=""|relatie=""|uitvoering=""|notification=""

Tabblad in het product: (Prijzen)


- Advies inkoopprijs | Purhase price advice
- Verkoopprijs | Selling price
- Bereken via factor op verkoopprijs | Retail price factor
- Advies verkoopprijs | Retail price
- Bereken via factor op verkoopprijs | Suggested retail factor
- Voorgestelde verkoopprijs | Suggested retail price
- BTW | Vat
De naam moet overeenkomen zoals in HS vermeld staat (Hoofletter gevoelig)
- Vaste korting | Fixed discount
Let op! Dit is een bedrag veld en geen % (20 is 20 euro en geen 20%)
- Repeterende kosten | Recurring cost
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Inkoopprijs | Purchase price
- Bereken via factor op inkoopprijs | Selling_price_factor
- Waarderingsfactor | Stock valuation factor
- Prijscode | Price_code

Tabblad in het product: (Details)


- Details | Details
- Opmerkingen | Remarks

Tabblad in het product: (Instellingen)


- Verpakkings eenheid | Packing unit
- Product bestaat uit de volgende onderdelen | Part of product price
De "" vervangen door waarde, met ; kan er meerdere ingevoegd worden. productcode=""|ammount=""|weight=""|show_in_pickorder="";productcode=""|ammount=""|weight=""|show_in_pickorder=""
- Minimale voorraad | Stockminimum
- Nabestel hoeveelheid | Stock purchase delivery advice
- Variable verkoopprijs uitschakelen voor dit product vinkje | Fixed price
Aan te geven met de volgende waarde: >WAAR Vinkje aan, ONWAAR Vinkje uit
- Variable inkoopprijs uitschakelen voor dit product vinkje | Fixed purchase price
Aan te geven met de volgende waarde: WAAR Vinkje aan, ONWAAR Vinkje uit
- Basis verkoopprijs | Base selling price
- Basis inkoopprijs | Base purchase price
- Product bestaat uit de volgende onderdelen | Product price
De "" vervangen door waarde, met ; kan er meerdere ingevoegd worden. productcode=""|ammount=""|weight=""|show_in_pickorder="";productcode=""|ammount=""|weight=""|show_in_pickorder=""
- Lengte (cm) | Length
- Breedte (cm) | Width
- Hoogte (cm) | Height
- Introductiedatum | Release date
- Maattabel | Product dimension table
- Kleurtabel | Product color table
- Pre sale product | Pre sale product
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Drop shipment | Drop_shipment
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Dit product direct bestellen bij de leverancier | Direct_purchase_delivery
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Product onderdelen bundelelen in orderregel (ivm afboeken voorraad) | Breakdown_combined_product
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Alleen niet op voorraad bij B2C website | Out_of_stock_consumer_website
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Dit is een hoofdproduct | Main_product
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit
- Dit is een onderdeel | Part
Aan te geven met de volgende waarde: 1 Vinkje aan, 0 Vinkje uit

Tabblad in het product: (CMS)


- Website uitbreding | Website_product_extension
De naam moet overeenkomen zoals in HS vermeld staat (Hoofletter gevoelig)
- Sorteer waarde | SortValue

Tabblad in het product: (Kenmerken)


- Kenmerken | Tags
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters), Via deze kolom word het product extra toegevoegd aan het kenmerk die je invult
- Vervangende kenmerken | Replace tags
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters), Via deze kolom worden alle bestaande kenmerken verwijderd uit het product en toegevoegd aan het kenmerk wat je hier invult
- Verwijderen kenmerken | Delete_tags
De ingevoerde kenmerken worden verwijderd van een product (! Let op hoofdletters en kleine letters).

Tabblad in het product: (Collecties)


- Collecties | Collections
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)

Tabblad in het product: (Seizoenen)


- Seizoenen | Product seasonality
- deze moet gelijk zijn aan de waarde welke al bekend is in het systeem

Tabblad in het product: (nog niet bekend)


- Establishment
- Seperate_purchase_advice_from_order_line

Blad Product NL

Voor deze bladzijde is het mogelijk om dit voor diverse talen aan te maken, in de koppen van de kolomen kan de NL aangepast worden naar de gewenste taal, bijvorobeeld EN, FR, DU

- Productcode | Productcode
Bestaande worden overgenomen. Nieuwe worden aangemaakt (! Let op hoofdletters en kleine letters)
- Magento website | (CMS - Titel) | Magento website
- Website | (CMS - Titel) | CMS website
- Omschrijving | (CMS - Titel) | CMS description
- Eenheid | (CMS - Titel) | CMS unit
- Materialen | (CMS - Titel) | CMS used materials
- Kleur | (CMS - Titel) | CMS color
- Details | (CMS - Titel) | CMS details
- URL | (CMS - Titel) | CMS URL
LET OP! hierin geen spaties, hoofdletters of tekens gebruiken.
- Titel | (CMS - Titel) | CMS title
- Keywords | (CMS - Titel) | CMS keywords
- CSS class website | (CMS - Titel) | CMS CSS class
- Leveringsteksten | (CMS - Titel) | CMS Delivery description
- Producttype | (CMS - Titel) | CMS Product type
- Extra info | (CMS - extra info) | INFO[]
Doormiddel van de type tussen de [] te plaatsen kan de waarde worden ingevuld

Blad Prices

Om deze te kunnen gebruiken moet je tabblad Product NL laten staan en deze sorteren op productcode In het blad prices verwijder je de kolom recordindex Als de product code bekend is zal hij de bestaande regel vernieuwen

- Groep | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Group
Deze moet gelijk zijn aan de waarde welke al bekend is in het systeem
- Productcode | Productcode
- deze moet gelijk zijn aan de waarde welke al bekend is in het systeem
- Gebruik inkoopprijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Use purchase price
Aan te geven met de volgende waarde: 0 Vinkje aan, 1 Vinkje uit
- Gebruik verkoopprijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Use selling price
Aan te geven met de volgende waarde: 0 Vinkje aan, 1 Vinkje uit
- Gebruik advies verkoopprijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Use retail price
Aan te geven met de volgende waarde: 0 Vinkje aan, | 1 Vinkje uit
- Gebruik voorgestelde advies verkoopprijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Use suggested retail price


Aan te geven met de volgende waarde: 0 Vinkje aan, 1 Vinkje uit
- Verwijder btw uit berekening | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Remove vat
Aan te geven met de volgende waarde: 0 Vinkje aan, 1 Vinkje uit
- BTW % verwerkt in prijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Vat rate
Deze moet gelijk zijn aan de waarde welke al bekend is in het systeem
- Factor | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Factor
- Deler | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Division
- Korting % | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Discount
- Originele prijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Original price
- Verkoopprijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Selling price


- Valuta | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Currency
Deze moet gelijk zijn aan de waarde welke al bekend is in het systeem
- Afronding | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) Rounding tactic
Aan te geven met de volgende waarde: 0 Geen afronding, 1 Dichtstbijzijnde heel, 2 Dichtstbijzijnde half, 3 Naar boven, 4 Naar beneden
- Prijs bijstellen | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Rounding ajust
- Vanaf aantal | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Ammount
- Adviesprijs | (Prijzen)(Afwijkende prijsmodel) | Retail price

Heeft u een vraag?

Log in op uw account om uw tickets te kunnen inzien

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan

Vraag inloggegevens aan