Mobile

Alle beschrijvingen over de module: Mobile kunt u hier vinden

Algemeen

Via de URL van de omgeving kan er naar de mobile versie worden gegaan, en zal gevraagd worden naar een inlognaam en wachtwoord, deze zijn hetzelfde als de gegevens waarmee momenteel al inlogt wordt voor op de Backoffice of Cloud. Indien er geen inlog gegevens bekend zijn, kan deze bij de leidinggevende opgevraagd worden en/of via de Support van HybridSaaS Na het inloggen zal hier een standaard Dashboard worden neergezet.

Nieuw bureaublad aanmaken

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Via het beeldscherm knopje aan de rechterkant bovenin kunnen er diverse bureaubladen gemaakt worden. Onder elk bureaublad kunnen er meerdere Dashboarden aangemaakt worden. Per Dashboard kunnen er verschillende widget worden toegevoegd.

Een Dashboard kan naar eigen wens veranderd worden.

De widget kunnen naar wens willenkeuring verplaats worden op het scherm, doormiddel van het slotje aan de rechter kant kan er gekozen worden om het dasboard vast te zetten (het slotje is dan dicht) zodat deze niet meer verplaats kunnen worden

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Full-screen
Via deze knop kan het scherm op Full-screen worden gezet, via de ESC-knop of nogmaals op het knopje klikken kan deze weer kleiner worden gezet.

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Berichten
Deze optie is nog niet uitgewerkt, hier zal in een volgende release berichten kunnen worden ingezien

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Instellingen

Image Source: Hybrid SaaS Mobile
Chat
Met de Chat kan er berichten worden verstuurd naar een Collega
Image Source: Hybrid SaaS Mobile
Algemene instellingen
Bij de algemene instellingen kan de taal aangepast worden naar wens, er is een optie om uit te loggen, en de Lay-out en Menu kunnen aangepast worden
Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Menu
Via deze knop kan het menu (rechterkant) worden ingeklapt of juist worden uitgeklapt

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Profiel
Via deze knop kan er naar het profiel worden gegaan, in het menu zal er bovenaan het profiel worden weergegeven, om deze te bewerken kan er hierop geklikt worden, er zullen dan de volgende opties worden getoond

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Profile
Bij het profiel kan er een afbeelding worden toegevoegd. Een paar basisgegevens zoals de naam & inlog naam kunnen worden aangepast maar let op dit wordt dan ook voor de Backoffice en Cloud veranderd
Password
Hiermee kan het wachtwoord worden veranderd maar let op hiermee wordt het ook veranderd voor de Backoffice en Cloud
Authenticator
Via de Authenticator kan er een APP worden gedownload waarmee er een Controle code kan worden aangemaakt, indien deze word geactiveerd zal deze ook voor de Backoffice beschikbaar worden

Uitloggen
Hiermee kan er uitgelogd worden

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

De widgets:

Doormiddel van de + in de rechterbovenhoek kan er een widget worden gekozen

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Wanneer er een widget is toegevoegd heeft een aantal opties

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Full-screen
Hiermee kan de gekozen widget op full-screen worden gezet of juist weer klein gezet worden

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Instellingen
Hiermee kunnen de instellingen van deze widget worden aangepast

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Dasboard
Hiermee kan deze widget op het dasboard worden gezet indien deze nog niet beschikbaar was

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Vernieuwen
Hiermee kan de widget vernieuw worden

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Sluiten
Hiermee kan de widget worden gewist van het dasboard

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

De Widgets

De aanwezige widget zijn:
1 Activity
2 Bar Graph
3 Count
4 Weather
5 Tickets

De Widget Type: Activity

Activity is een widget die bepaalde nuttige informatie laat zien van bepaalde onderdelen.

De Data source:

Top 10 Klanten
Hier is te zien welke klant de beste omzet levert. De waarde wat getoond wordt, word gebaseerd op alle facturen van het huidige jaar, welke de status hebben van verzonden, onder de Option kan het gewenste jaartal gekozen worden

De Widget Type: Bar Graph

De Data source:

Revenue
Revenue is een grafiek met de opbrengst vs kosten van het bedrijf per jaar, onder de Option kan er het gewenste jaartal gekozen worden

De Widget Type: Count

Count is een Widget die letterlijk een aantal laat zien, Deze kan op het dasboard gezet worden om goed inzicht te kunnen krijgen welke bakjes hoeveel tickets hebben. De tellers zijn gebaseerd op alle openstaande tickets (actieve tickets, niet uitgesteld of afgesloten) (Let op, er kan niet doorgesprongen worden naar de tickets de in deze bak zitten)

De Data source:

Departement Tickets
Dit is een teller met alle tickets van een bepaalde afdeling. De specifieke afdeling kan gekozen worden onder de Option

User tickets
Dit is een teller met alle tickets van een bepaalde medewerker. De specifieke medewerker kan gekozen worden onder de Option

Unassigned tickets
Dit is een teller met alle tickets die niet toegewezen zijn aan een medewerker.

Tickets
Dit is een teller met alle tickets

Priority tickets
Dit is een teller met alle tickets die een prioriteit hebben. De specifieke prioriteit kan gekozen worden onder de Option

Response SLA-tickets
Dit is een teller met alle tickets die een response SLA hebben

Remain SLA-tickets
Dit is een teller met alle tickets die een Remain SLA hebben

De Widget Type: Weather

Weather is een widget welke niet te missen is op een mobile app, hiermee kan het weer getoond worden van een specifieke plaats

De Data source:

Open Weather
Weather is de optie die beschikbaar is, het is een weersverwachting word opgehaald van de partij Open Weather. Er kan een specifieke plaats kan gekozen worden onder de Option, de Option is gebaseerd op de algemene steden

De Widget Type: Tickets

Tickets is een widget welke de tickets details laat zien, Met deze widget kan er een ticket worden verwerkt. Dit is dezelfde basis al de Backoffice, er is de optie om te reageren/ bijlage in te zien of juist toe te voegen. Personen toe te wijzen of er juist af te halen. Deze widget zal na het toevoegen direct op Full-screen worden gezet.

De Data source:

Tickets
Hierin zijn alle ticket te zien, na het openen kan er gefilterd worden op diverse onderdelen

De Tickets

Het gebruik van de tickets

Wanneer het overzicht getoond wordt zal er aan de rechterkant diverse filter te zien zijn. De filters worden berekend op het moment dat het betreffende bakje wordt aangeklikt.

Aanmaken

Via de aanmaak knop kan er een nieuw ticket worden gemaakt

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Zoeken

Via zoeken kan er naar een specifieke ticket worden gezocht, hier kan er bijvoorbeeld op een naam worden gezocht

Een ticket nieuw ticket of een ticket bewerken Door op de regel van de ticket te klikken zal het ticket scherm worden geopend

Onderwerp

Het onderwerp kan naar wens worden aangepast

Naar

Bij naar kan de Ticket aan een collega worden toegewezen

Melding / Extern / Intern

Bij de melding kan er de eerste informatie worden gegevens over de werkzaamheden wat verricht is of informatie uitgewisseld welke nodig is voor de opdracht,
Bij Extern kan er extra informatie gegeven worden welke is te zien voor de klant op het moment dat er een update verstuurd wordt, of als er door de klant via zijn portal de ticket wordt ingezien.
Bij Intern kan er extra infomratie worden ingegeven welke alleen te zien is door collega’s.
Er is de mogelijkheid om de opmaak te kunnen veranderen doormiddel van de diverse buttons

Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Bijlage

Er kan via de bijlage een bestand worden geüpload. Actie toevoegen
Wanneer de melding is ingevuld en de eventuele bijlage is geüpload kan erop toevoegen worden geklikt.

Image Source: Hybrid SaaS Mobile
Wanneer de ingevulde informatie niet juist en kan er op legen worden geklikt alle informatie wat getypt is zal worden gewist kan overnieuw worden aangegeven.
Image Source: Hybrid SaaS Mobile
Doormiddel van het envelopje kan er gekozen worden om een update te versturen na het opslaan. Wanneer deze grijs is zal er geen update verstuurd worden, indien deze blauw is zal er wel een update verstuurd worden.
Image Source: Hybrid SaaS Mobile
De status van het ticket kan met het disc knopje worden aangepast, via het pijltje kan er een andere status worden gekozen, na op de status te klikken zal het worden opgeslagen, Hier zal de eerstvolgende status worden aangegeven.
Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Melder

Bij de Melder kan het bedrijf, Persoon, Project, Werklocatie en de taal worden aangepast.

Filters

Bij de filters kan de Type, Categorie, Prioriteit worden aangepast. De Status is hier alleen in te zien waar de ticket zich momenteel in bevind.

Tijdregistratie

Zodra een ticket geopend wordt zal er een automatische een tijdklok gaan lopen, wanneer het ticket klaar is kan er op stop worden geklik. Er kan tijdelijk op pauze worden geklikt indien en deze weer actief worden gezet, de teller zal dan verder gaan waar gestopt was. Er zal op basis van de tijd dat de klok gelopen heeft een tijdregistratie worden aangemaakt op de werkcode en locatie welke gekozen dient te worden

Geschiedenis

In de geschiedenis zijn alle acties terug te zien. Hier zijn een aantal filters toegekend. De sortering is op basis van toevoegen

Extern
Alle externe meldingen (welke de klant ook kan zien) zijn hier gegroepeerd en alle status wijzigingen zijn hier ook te vinden.
Intern
Alle interne meldingen zijn hier te vinden, deze zijn extra aangeduid met een oranje streep aan de voorkant.
Alles
Alle diverse meldingen enof acties zullen hier verzameld worden.
Bijlage
Alle bijlagen zullen hier verzameld worden, een bijlage word extra aangeduid met een groene streep
Gebruikers
Hier zijn alle gebruiker te zien welke een rol spelen in de ticket, per gebruiker kan er aangegeven worden of deze:
* Standaard een notificatie dient te ontvangen.
wanneer deze grijs is zal er geen update verstuurd worden, indien deze blauw is zal er wel een update verstuurd worden

Image Source: Hybrid SaaS Mobile
* Welke gebruiker er als hoofd word aangewezen op een ticket.
Wanneer deze grijs is zal deze in slaapstand staan en wanneer deze blauw is zal deze als hoofdgebruiker zijn aangewezen
Image Source: Hybrid SaaS Mobile
* Verwijderd dient te worden
Image Source: Hybrid SaaS Mobile

Heeft u een vraag?

Log in op uw account om uw tickets te kunnen inzien

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan

Vraag inloggegevens aan