Instellingen buiten HS

Alle beschrijvingen over de Instellingen buiten HS kunt u hier vinden

Geschiedenis Explorer

Als je in Hybrid SaaS geen vensters meer kan openen dien je de volgende handeling te volgen.

Alle schermen sluiten
Internet Explorer openen (geen andere webbrowsers)

Image Source: Hybrid SaaS

Instellingen

Image Source: Hybrid SaaS

Internetopties

Image Source: Hybrid SaaS

Browsergeschiedenis verwijderen (de volgende vinkjes moeten aanstaan)

Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden
Cookies en websitegegevens
Geschiedenis
Downloadgeschiedenis

Image Source: Hybrid SaaS

Computer of remote helemaal afsluiten en opnieuw opstarten

Image Source: Hybrid SaaS

Nu kan je Hybrid SaaS opnieuw openen

DNS instellen

Om je eigen domeinnaam te koppelen aan de webshop van Hybrid SaaS dien je hiervoor DNS-records in te stellen. In essentie is dit om domeinnamen aan IP-adressen te koppelen. DNS-records zijn essentieel voor de bereikbaarheid van je domeinnaam.

Omdat een internetdomein jouw eigendom is past Hybrid SaaS geen DNS-records aan. Je dient de DNS-wijzigingen zelf door te voeren.

Jouw domein koppelen aan Hybrid SaaS

Om je domein te koppelen aan jouw Hybrid SaaS-omgeving moet je een wijziging doorvoeren in je DNS-records.

Wij raden aan om je domein te koppelen met een CNAME-record, dit omdat het voor kan komen dat zonder vooraankondiging het IP-adres van je Hybrid SaaS omgeving kan worden gewijzigd in geval van disaster-recovery.

Hoe stel ik een doorverwijzing via CNAME in?

In de meeste gevallen kan je provider de doorverwijzing voor je instellen. Neem dus contact op met het support van je provider. Bij sommige providers heb je zelf de mogelijkheid om zelf de instellingen aan te passen.

Let op: Als je een domein via CNAME naar je Hybrid SaaS website wilt doorverwijzen, laat dat dan ook aan onze support weten. Het domein moet namelijk ook nog in ons systeem aan jouw Hybrid SaaS-omgeving worden gekoppeld.

Wat geef ik door aan mijn provider?

Met de volgende informatie kan je provider de CNAME instellen:

www.domeinnaam.xx CNAME omgeving.hybridsaas.com
Vervang hierbij domeinnaam.xx door de naam en de extensie van jouw domein. Vervang omgeving door jouw Hybrid SaaS omgevingsnaam.
Nadat je de aanpassingen hebt ingevoerd, kan het tot 24 uur duren voor je domein met jouw Hybrid SaaS website is verbonden.

- Je domein blijft gehost bij je provider.
- De instellingen voor de domeinnaam moeten worden aangepast, zodat bezoekers op die domeinnaam de website vinden die in Hybrid SaaS is aangemaakt.

Services herstarten

Om dit te kunnen uitvoeren dien je administrator te zijn van de computer waar je gebruik van maakt

Het komt weleens voor dat het uploaden van bijlagen niet meer goed werkt of helemaal niet meer werkt. Om het probleem te verhelpen moet de Hybrid SaaS service herstart worden.

Hybrid SaaS gebruikt lokaal op de computer een service (https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_service) waardoor het uploaden van bestanden mogelijk is.

De stappen voor het herstarten van de Hybrid SaaS Service Klik op start. Typ bij het zoeken Uitvoeren (in het Engels Run).

Image Source: Hybrid SaaS

Druk op enter en typ vervolgens services.msc.

Image Source: Hybrid SaaS

Druk op enter en vervolgens krijg je een scherm met services. Zoek naar Hybrid SaaS Service

Als je op de H-toets drukt dan verspringt de computer naar de eerstvolgende servicenaam met een H.

Als je de service hebt gevonden, klik dan op Herstarten (of in het Engels Restart).

Image Source: Hybrid SaaS

Komen de problemen vaker voor en moet je regelmatig de service herstarten, dan is het aan te raden om het volgende bestandje te installeren om je computer.

Via de website onder downloads kan je het bestandje TerminalServerFix vinden om te downloaden Als je de exe in de zipfile uitvoert op de server (onder het administrator account/of door een gebruiker met deze rechten). Zal er een taak worden aangemaakt die de service elke nacht automatisch herstart.

Image Source: Hybrid SaaS
Image Source: Hybrid SaaS

De fix is ook weer te verwijderen door hem nog een keer uit te voeren:

Image Source: Hybrid SaaS

Spfrecord toevoegen

Om ervoor te zorgen dat dat e-mails, welke vanuit Hybrid SaaS worden verstuurd, niet als spam worden aangemerkt dienen de SPF-records bij de DNS van het domein toegevoegd te worden.

In dit record wordt vermeld welke mailservers namens dit domein mail mogen verzenden. Staat de mailserver van Hybrid SaaS niet in deze opsomming en verzendt deze toch mail met het betreffende domein als afzender, dan wordt de mail als onrechtmatig beschouwd. In de praktijk kan het voorkomen dat de e-mails niet bij de betreffende ontvanger worden afgeleverd.

Deze gegevens dienen bij de serviceprovider van het domein, waar de e-mail van wordt verzonden, aangepast te worden. Uw systeembeheer weet hoe deze gegevens aangepast dienen te worden.

Hybrid SaaS toestaan e-mails uit uw (domein)naam te sturen

In uw spf-record moet u de e-mailservers toevoegen (includen) die mails mogen versturen. Het volgende commando zorgt ervoor dat alle e-mailservers worden opgenomen: include:_spf.hybridsaas.email

E-mailadres instellen

Voor het instellen van het e-mailadres ga je naar "e-mail sjablonen"
Vul bij van het e-mailadres in welke gebruik dient te worden als verzendadres.

Image Source: Hybrid SaaS

Wanneer het e-mailadres is ingegeven wordt automatisch gecheckt of de SPF-records correct zijn ingesteld. Indien deze niet correct zijn wordt hiervan een melding gegeven.

Uw instellingen controleren

Op de site van MXToolbox kan je controleren hoe je SPF-records zijn ingesteld.

Vul in het tekstveld het gedeelte in achter het apenstaartje @. van het e-mailadres. Als het e-mailadres bijvoorbeeld info@voorbeeld.bedrijf is, kan je in het veld invoeren: spf:voorbeeld.bedrijf Na het klikken op de knop krijg je de inhoud van het spf-record van je domein te zien.

Hierop letten i.c.m. Office365

Support microsoft
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection Import-PSSession $Session
Set-DistributionGroup "info@info.com" -ReportToManagerEnabled $true

Er wordt een dicht Excel bestand geopend

Het kan voorkomen dat het sommige waarde niet meer naar Excel te exporteren zijn, Excel laat dan wel een venster zien maar deze bevat geen informatie. Dit kan komen door de beveiliging van Excel zelf, (dit kan veranderen door de verschillende updates van Windows) hieronder zal worden uitgelegd hoe je deze beveiliging uit kan zetten zodat de gevraagde informatie weer te exporteren is.

Het meest voorkomende is dit bij de Module Winst en Verlies Rekening, in deze handleiding wordt dan ook beschreven vanuit het gebruik van de Winst en Verliesrekening, indien het vanuit een andere module ook voorkomt kunnen dezelfde stappen worden doorgelopen

Exporteren vanuit Hybrid SaaS

Bij de Winst en verliesrekening is er de optie om de waarde te exporteren naar Excel, na het klikken op de button exporteren zal er een download scherm worden gedownload, hier kan er gekozen worden voor opslaan of openen. Na het kiezen van 1 van deze opties zal het Excel bestandje worden geopend.

E-mailadres instellen

Voor het instellen van het e-mailadres ga je naar e-mail sjablonen
Vul bij van het e-mailadres in welke gebruik dient te worden als verzendadres.

Image Source: Hybrid SaaS

In dit geval zal er een leeg Excel bestand worden geopend, Het getoonde scherm zal er als volgt uitzien:

Image Source: Hybrid SaaS

Beveiliging opties uitschakelen in Excel

Om de beveiliging uit te zetten dienen er een paar stappen te worden doorgelopen

- Ga in Excel naar Bestand
- Kies vervolgens voor Opties
- Open het venster Vertrouwenscentrum
- Klik op de button Instellingen voor het Vertrouwenscentrum...

Image Source: Hybrid SaaS

Nu zal het vertouwenscentrum worden geopend

- Open het venster Beveiligde weergave
- Hier zullen 3 opties worden weergegeven
- indien er hiervan vinkjes aanstaan dienen deze te worden uitgezet
- Kies voor opslaan

Image Source: Hybrid SaaS

Het scherm van de Opties zal weer in beeld komen
- Sla ook deze instellingen op

Image Source: Hybrid SaaS

Opnieuw het bestand uitvoeren via Hybrid SaaS

Als de vorige stappen zijn doorgelopen kan er opnieuw een export worden gemaakt van de Winst en Verliesrekening.

Na het klikken op de button exporteren zal er een download scherm worden gedownload, hier kan er gekozen worden voor opslaan of openen. Na het kiezen van 1 van deze opties zal het Excel bestandje worden geopend.

Foutmelding

Na het openen van Excel zal er nog 2 maal een foutmelding naar voren, dit heeft te maken omdat de beveiliging is uitgezet.

Beide meldingen kunnen geaccepteerd worden:

Image Source: Hybrid SaaS
Image Source: Hybrid SaaS

Hierna zal Excel weer worden geopend met de juiste waarde

Heeft u een vraag?

Log in op uw account om uw tickets te kunnen inzien

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan

Vraag inloggegevens aan