Betalingen

Alle beschrijvingen over de module: Betalingen kunt u hier vinden

Inkoopfacturen via SEPA

Proces automatiseren, van handmatig naar automatisch Eerst aanmaken bij leverancier: bankrekening t.b.v. SEPA.Dit kan op de relatiekaart, 2e tabblad Stamgegevens

Image Source: Hybrid SaaS

LET OP! de bankcodes dient met HOOFDLETTERS aangegeven te worden ( NL en de INGB/SNSB/RABO/ABNA)

Image Source: Hybrid SaaS

Deze gegevens zijn nodig als je bij een inkoopfactuur aangeeft hoe de betaling gaat plaatsvinden.

Aanmaken nieuwe inkoopfactuur:

Image Source: Hybrid SaaS

Zodra de leverancier gekozen is vul je een referentie en de het factuurnummer in. Als je de factuurdatum in vult genereert het systeem zelf de betaaldatum (deze is in dagen ingevoerd bij de leverancierskaart)

Image Source: Hybrid SaaS

Bij type betaling kies je “deze factuur betalen via SEPA’ er verschijnt dan een extra invoerveld recht op het scherm. Hierin kan je de betalingsgegevens selecteren. Deze zijn ook aangemaakt op de leverancierskaart. Als je de juiste bankrekening kiest wordt de rest gevuld.

Image Source: Hybrid SaaS

Zodra je daar mee klaar bent kan de inkoopfactuur opgeslagen worden. Je kan ook in 1 keer alles goed keuren, dan kies je alleen het vinkje dat boven “Betaling” staat.

Image Source: Hybrid SaaS

Als dit is gebeurd dan verdwijnt de factuur uit “Goed te keuren voor betaling” en komt hij in “Exporteren naar SEPA”. Exporteren naar SEPA: (inkoopfacturen exporteren naar SEPA-bestand) Met de knop Totalen kan je zien hoeveel de waarde is van de geselecteerde rijen. Je kan zo bepalen hoeveel je wilt gaan betalen. De knop Saldo info geeft je een overzicht van je saldo als je de geselecteerde regels gaat exporteren. Je hebt zelf invloed op wat en hoeveel je wilt betalen. Selecteer de regels en druk op de knop Transacties exporteren

Image Source: Hybrid SaaS

Er wordt een SEPA-bestand aangemaakt die je zelf kan downloaden, naar een zelf te kiezen locatie. De downloads zijn ook terug te vinden bij SEPA-betaling downloads (PAIN.001.001.03) Output in XML-formaat

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>d50191a78b8a4f28a6f65334733ad85b</MsgId><CreDtTm>2014-10-06T09:36:44</CreDtTm><NbOfTxs>1</NbOfTxs><CtrlSum>75.00</CtrlSum><InitgPty><Nm>Bedrijfsnaam</Nm><Id><OrgId><BICOrBEI>RABONL2U</BICOrBEI></OrgId></Id></InitgPty></GrpHdr><PmtInf><PmtInfId>1100a2f7d6ce46d7b257ab6650ff85a5</PmtInfId><PmtMtd>TRF</PmtMtd><BtchBookg>false</BtchBookg><NbOfTxs>1</NbOfTxs><CtrlSum>75.00</CtrlSum><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf><ReqdExctnDt>2014-10-31</ReqdExctnDt><Dbtr><Nm>Bedrijfsnaam</Nm></Dbtr><DbtrAcct><Id><IBAN>NL63FBHL0847287572</IBAN></Id></DbtrAcct><DbtrAgt><FinInstnId><BIC>RABONL2U</BIC></FinInstnId></DbtrAgt><ChrgBr>SLEV</ChrgBr><CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId>96IAEc7W10ayV6tmUP+FpQ:2</EndToEndId></PmtId><Amt><InstdAmt Ccy="EUR">75.00</InstdAmt></Amt><CdtrAgt><FinInstnId /></CdtrAgt><Cdtr><Nm>Voorbeeld leverancier</Nm></Cdtr><CdtrAcct><Id><IBAN>NL91ABNA0417164300</IBAN></Id></CdtrAcct><RmtInf><Ustrd>Inkoopfactuur Factuurnummer invoeren, ref: 2</Ustrd></RmtInf></CdtTrfTxInf></PmtInf></CstmrCdtTrfInitn></Document> <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><CstmrCdtTrfInitn><GrpHdr><MsgId>d50191a78b8a4f28a6f65334733ad85b</MsgId><CreDtTm>2014-10-06T09:36:44</CreDtTm><NbOfTxs>1</NbOfTxs><CtrlSum>75.00</CtrlSum><InitgPty><Nm>Bedrijfsnaam</Nm><Id><OrgId><BICOrBEI>RABONL2U</BICOrBEI></OrgId></Id></InitgPty></GrpHdr><PmtInf><PmtInfId>1100a2f7d6ce46d7b257ab6650ff85a5</PmtInfId><PmtMtd>TRF</PmtMtd><BtchBookg>false</BtchBookg><NbOfTxs>1</NbOfTxs><CtrlSum>75.00</CtrlSum><PmtTpInf><SvcLvl><Cd>SEPA</Cd></SvcLvl></PmtTpInf><ReqdExctnDt>2014-10-31</ReqdExctnDt><Dbtr><Nm>Bedrijfsnaam</Nm></Dbtr><DbtrAcct><Id><IBAN>NL63FBHL0847287572</IBAN></Id></DbtrAcct><DbtrAgt><FinInstnId><BIC>RABONL2U</BIC></FinInstnId></DbtrAgt><ChrgBr>SLEV</ChrgBr><CdtTrfTxInf><PmtId><EndToEndId>96IAEc7W10ayV6tmUP+FpQ:2</EndToEndId></PmtId><Amt><InstdAmt Ccy="EUR">75.00</InstdAmt></Amt><CdtrAgt><FinInstnId /></CdtrAgt><Cdtr><Nm>Voorbeeld leverancier</Nm></Cdtr><CdtrAcct><Id><IBAN>NL91ABNA0417164300</IBAN></Id></CdtrAcct><RmtInf><Ustrd>Inkoopfactuur Factuurnummer invoeren, ref: 2</Ustrd></RmtInf></CdtTrfTxInf></PmtInf></CstmrCdtTrfInitn></Document>

Als je 1 of meerdere inkoopfacturen tegen elkaar hebt afgeletterd dan verschijnt er in de batch alle factuurnummers welke met elkaar verrekend zijn

Image Source: Hybrid SaaS

Transactie inkoopfactuur verwijderen uit SEPA-betaalbatch

Bij het deblokkeren van een inkoopfactuur krijg je de volgende melding:" Deze factuur is reeds geëxporteerd naar de bank voor de betaling in export #XX "

Image Source: Hybrid SaaS

Het is niet mogelijk om gegevens in inkoopfactuur aan te passen indien deze reeds is geëxporteerd naar de bank. Door de betaling uit de batch te verwijderen is het mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Exportbatch achterhalen

Ga in de inkoopfactuur naar het tabblad "interne opmerking" om het nummer van de exportbatch te achterhalen.

Image Source: Hybrid SaaS

In de overzichtslijst van de inkoopfacturen is het ook mogelijk om het nummer van de exportbatch te.

Factuur opzoeken in de batch

Zoek de factuur in de juiste batch.

Image Source: Hybrid SaaS

Transactie ongedaan maken

Selecteer de transactie en maak deze ongedaan.

Image Source: Hybrid SaaS

Maximaal bedrag per batch (per week) incasseren bij klant

Het is mogelijk om per batch een bedrag af te spreken wat er geincasseerd kan worden bij de klant.

Via de stamgegevens van de klant kan er een bankrekening worden toegevoegd, hier kan een bedrag worden ingegeven

Wanneer het bakje gereed voor autotomatische incasso word geladen zal het systeem het bedrag verdelen over de openstaande facturen. De overige facturen blijven opstaan tot de volgende batch.

Heeft u een vraag?

Log in op uw account om uw tickets te kunnen inzien

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan

Vraag inloggegevens aan