Magento

Alle beschrijvingen over de module: Magento kunt u hier vinden

BTW

Btw tarieven

De btw codes worden vanuit Hybrid SaaS naar Magento verstuurd. De Omschrijving en percentage komt terecht in Magento.

Producten

Producten

Bij de synchronisatie naar Magento worden er met een aantal velden rekening gehouden. Hier onder valt de productcode en bijvoorbeeld de prijs.

Algemeen / Informatie

Weergeven in Magento, hier mee wordt aangegeven dat het product moet worden gesynchroniseerd naar Magento.
Productcode, dit is de identificatie in Magento. De productcode wordt door veel delen van de synchronisatie gebruikt. Tijdens de synchronisatie worden alle tekens uit de productcode gehaald. Het wordt aangeraden om alleen letters, cijfers of het teken – te gebruiken.
Maat,
Gerelateerde producten

Prijzen

De prijs typen is in te stellen in een Magento website. Hier door kan of de verkoopprijs of de advies verkoop prijs worden gesynchroniseerd. De prijzen worden excl. btw gesynchroniseerd. Dit houd in dat wanneer er een btw code is ingevoerd deze wordt terug gerekend.
Vaste korting, deze korting wordt van het bedrag in euro’s afgehaald.

CMS

Hier kan een vertaling voor een product worden ingevoerd.
Taalcode, dit is de gekozen taal.
Magento website, dit is de Magento website waar de vertaling is. Wanneer er geen website gekozen is in de CMS van een product dan wordt dit voor elke website gebruikt.
Details, dit is de omschrijving van een product.
Titel, dit is de titel van het product.
Meta description, dit is een omschrijving voor search engine optimalisatie.
Keywords, dit zijn zoekwoorden voor search engine optimalisatie.
URL, dit is de URL van het product. Wanneer deze leeg of niet ingesteld (zie *) dan wordt het productcode gebruikt als URL.

Kenmerken

Dit zijn de categorieën en filters waar een product onder valt. Een product moet een categorie hebben die in de deserterende website wordt weergegeven.

Product types

Naast een simpel product zijn er drie verschillende instelbare producten. Deze producten hebben een bepaalde relatie met elkaar.

Bundle product

Een bundel product is één hoofdproduct waar meerdere producten onder vallen. Vervolgens kan de klant één of meerdere producten tegelijkertijd in het winkel mandje stoppen. Een bundel product kan aangemaakt worden door gerelateerde producten toe te voegen en hier een relatie met ‘is bundel relatie’ aan vast te koppelen.

Image Source: Magento

Configurable product

Een configurable product is een product waar de maat van gekozen kan worden. Een configurable product kan aangemaakt worden door gerelateerde producten toe te voegen. Hier kan vervolgens een relatie aan worden toe gevoegd met ‘is maat relatie’. Het hoofd product mag geen maat hebben toegewezen en de gerelateerde producten moeten een maat hebben.

Image Source: Magento

Grouped product

Dit wordt op de zelfde wijzen als de bundel product gedaan. Alleen dan moet de relatie ‘is group relatie’ hebben.

Product relaties

Product Relaties

Alle overige relaties van een product worden in Magento weer gegeven als gerelateerd product.

Kenmerken

Kenmerken

De synchronisatie maakt gebruikt van kenmerken. Kenmerken kunnen oneindig aan elkaar gekoppeld worden. Ook kunnen er meerdere kenmerken aan een product gekoppeld worden. Hierdoor dienen kenmerken als categorie en filter.

Categorie

Een categorie is een groep van producten. Deze categorie kan worden weergegeven op haar eigen pagina of op bijvoorbeeld de voorpagina. Een categorie kan worden geselecteerd als menu item. Dit zorgt er voor dat er in het menu in Magento een verwijzing komt naar de deserterende categorie. (dit moet wel worden ondersteund door de geïnstalleerde template)

Filter

Een filter is een bepaald attributen dat vast zit aan een product. Hierdoor kan binnen een categorie verder worden gezocht op deze filters. Dit kan bijvoorbeeld een bepaald merk of maat zijn.

Orders

Order lifecycle

Bij het aanmaken van een order zal deze in Magento op ‘pending’ te komen staan. Hybrid SaaS zal deze order oppakken en in het systeem schieten. De status zal op ‘pending’ blijven staan tot dat deze verwerkt is in Hybrid SaaS. Wanneer er een betaling aan de order gedaan is zal deze worden overgenomen worden als betaling. Vervolgens kan de order in Hybrid SaaS op status ‘afgehandeld’ gezet worden. De status wordt vervolgens in Magento op ‘complete’ gezet.

Mollie

Wanneer de module van Mollie geïnstalleerd is kunnen er een aantal acties ontstaan. De volgende betaling acties kunnen er gedaan worden:
Open
De order zal de status ‘pending payment’ krijgen. Mollie zal het verder verwerken.
Betaald
De order krijgt de status ‘pending’ en Hybrid SaaS neemt de over over.
Geannuleerd/Mislukt/verlopen
De order in Magento zal de status ‘canceled’ krijgen. De gebruiker kan vervolgens opnieuw een bestelling plaatsen.

Gegevens

Klant
Wanneer in de Magento instellingen een gekoppelde klant is gekozen zal deze worden overgenomen. Anders zal de klant worden aangemaakt of gekoppeld op basis van het email adres.
Email adres
Dit wordt het email adres van de order.
Referentie
Hier wordt de Magento order id en de website waar de order vandaan komt.
Factuur adres en lever adres
Deze worden direct overgenomen van de order.
Taalcode
Hier wordt de taal opgeslagen. De taal komt van de geselecteerde taal op de Magento website. Dit veld wordt gebruikt om het juiste Word sjabloon te kiezen.
Opmerking
Hier wordt eventuele opmerkingen van de klant neergezet. Ook komt hier de gekozen betaal methode naar voren.

Inloggegevens voor een gebruiker aanmaken

Wachtwoord maken per mail adres

Bij een bedrijf of een persoon kan bij ‘hoe kan u dit bedrijf/persoon bereiken?’ het email geselecteerd worden. Hier kan vervolgens het vinkje ‘Magento wachtwoord’ aangezet worden. Vervolgens kan er op wachtwoord genereren geklikt worden. Er zal nu een random gegenereerd wachtwoord naar voren komen het is hiervoor niet mogelijk om zelf een wachtwoord in te geven. Dit account met het wachtwoord wordt vervolgens gesynchroniseerd naar Magento. Ook kan dit wachtwoord in het zelfde dialoog verstuurd worden naar de klant.

Algemeen

Inleiding

In dit document staat een uitwerking over de werking van de synchronisatie van Hybrid SaaS naar Magento. Er word uitgelegd hoe een synchronisatie opgezet moet worden en hoe deze te werk gaat. Ook worden hier de schermen binnen het systeem van Hybrid SaaS die een koppeling hebben met Magento besproken. Tijdens de Magento synchronisatie kunnen er punten ontstaan die niet na behoren zijn. In dit document staan de stappen om het gewenste resultaat te krijgen.

Rechten Hybrid SaaS

Om een synchronisatie te kunnen maken moeten de juiste module en de rechten aan staan. In het tabje Magento zijn de rechten Magento export en Magento import te vinden.

Image Source: Hybrid SaaS

Toestemming geven

Om een synchronisatie op te kunnen stellen moet er toestemming vanuit Magento worden gegeven aan Hybrid SaaS. Dit kan met behulp van vier verschillende codes. Deze codes kunnen vanuit Magento gekopieerd worden in Hybrid SaaS.

Magento

De vier codes kunnen verkregen worden door middel van in het Admin panneel naar Systeem -> Integrations -> Add New Integration te gaan. Hier kan een nieuwe Integratie gemaakt worden.

Image Source: Magento

Hier mee is aangegeven dat Hybrid SaaS het recht heeft om producten en content aan te passen, aan te maken en te verwijderen. In dit venster moeten een aantal velden worden ingevuld. Het is ook mogelijk om Hybrid SaaS alleen het recht te willen geven voor een bepaald aantal velden

Name, dit is de naam van de Integratie deze noemen wij vaak Hybrid SaaS.
Your Password,dit is het wachtwoord van het Admin account waarmee momenteel is ingelogd.
API -> Resource Access, dit zijn de integraties waar Hybrid SaaS rechten toe krijgt. Deze worden standaard op All gezet.

Wanneer u deze velden heeft ingevuld kan u bij de knop save die rechts boven in het scherm te vinden is op het pijltje klikken. Vervolgens kunnen wij op Save & Activate klikken. Nu krijgt u een scherm met alle rechten die u Hybrid SaaS geeft. Als u op Allow drukt krijgt u een nieuw scherm met de vier verschillende codes. Dit scherm mag u open houden want deze codes hebben wij later nodig. Deze codes zijn nu te vinden onder aan de pagina bij System -> Integrations -> (uw integration).

Image Source: Magento

Hybrid SaaS

Nu wij de integratie codes hebben kunnen wij een synchronisatie opzetten in Hybrid SaaS. Wanneer u in Hybrid SaaS ben kan u in het menu zoeken naar Magento Websites. Hier kan u een nieuwe website toevoegen. In dit moeten wij een aantal velden invullen.

Image Source: Hybrid SaaS

Nu kan u boven aan het scherm op websites klikken. Nu gaat Hybrid SaaS de websites, stores en store views uit Magento ophalen. Dit kan een enkele secondes tot een minuut duren. Wanneer u dit scherm weer opent zal u onder websites de website vanuit Magento vinden. Nu hebben wij een synchronisaties opgezet. Nu moeten alleen nog de data types aangezet worden..

Image Source: Hybrid SaaS

Schermen Hybrid SaaS

Magento websites

In dit scherm worden de website beheerd. In Magento kan er een website aangemaakt worden. Onder deze website kunnen meerdere stores aangemaakt worden. En in een store kunnen weer verschillende store views aangemaakt worden. Dit word ook in Hybrid SaaS terug gebracht. In dit scherm kan er een Shop worden gemaakt waar vervolgens een website in gemaakt kan worden etc.

Image Source: Hybrid SaaS

In dit scherm zijn de volgende knoppen te vinden.

Menu
Meldingen > Meldingen, hier kan u meldingen vinden over klanten, kenmerken of producten die niet gesynchroniseerd kunnen worden door bijvoorbeeld een URL die al bestaat.
Acties > Bezoek, wanneer u een shop heeft geselecteerd gaat opent u met deze knop de website.
Synchroniseren >Alles, Met deze knop kan u alle websites Synchroniseren.
Synchroniseren >Website, met deze knop synchroniseert u alleen de geselecteerde website.
Synchroniseren >order, met deze knop synchroniseert u alleen de orders van de geselecteerde website.
Synchroniseren >voorraad, met deze knop synchroniseert u alleen de voorraad van de geselecteerde website.

Magento shop

Dit scherm representeert een website. Hier kunnen zoals eerder aangegeven de integratie codes worden ingevoerd. Ook vinden wij hier een aantal andere knoppen.

Image Source: Hybrid SaaS

Menu balk
Websites > Websites, zoals eerder verteld kunnen wij hier mee de websites, stores en store views synchroniseren.
Reindex Hier mee kunt u, wanneer de module geïnstalleerd is, de reindexing van Magento aanspreken.
Log leeg maken, wanneer er fouten optreden binnen de synchronisatie wordt dit geschreven na de log. Met deze knop kunnen wij deze log leeg maken voor de geselecteerde shop.

Kolommen
Server, is de URL van de Magento omgeving (moet http:// of https:// bevatten). Admin url, is de URL van het administratie paneel. consumer key, consumer secret, access token en access token secret zijn eerder beschreven

Laatste sync, tijdens de sync wordt dit veld gebruikt om te kijken wat veranderd is na deze datum. Na elke sync wordt deze datum op de huidige datum gezet. Wanneer data niet mee komt, of alles moet opnieuw gesynct worden, moet deze datum terug gezet. Met bijvoorbeeld een datum als 01-01-1900 wordt alles gesynct.

Lijsten
Websites, hier in kan u alle website binnen een shop vinden.

Groepen
Dit zijn alle actieve synchronisatie elementen. Wanneer het vinkje uit staat van bijvoorbeeld producten worden er geen producten naar Magento gesynchroniseerd. Promotie codes, dit zijn product promotie codes.
Kenmerken, dit zijn kenmerken in Hybrid SaaS en Store > product attributes in Magento.
Categorieën, dit zijn kenmerken in Hybrid SaaS en Products > categories in Magento.
Producten, alle producten.
Afbeeldingen, product afbeeldingen.
Voorraad, product voorraad.
Gerelateerde producten
Gebruikers, dit zijn klanten.
Orders

Log
Dit is de fout log van de synchronisatie.

Magento website

In dit scherm kan u de groepen vinden die gesynchroniseerd kunnen worden.

Image Source: Hybrid SaaS

Menu
Legen > Log leeg maken,hier mee maakt u de log voor de website leeg

Kolommen
Id, dit is de id van de website.
Shop, dit is de onderliggende shop
Naam, dit is een identificatie naam.
Prijs typen, hier mee kan u aangeven of de verkoop of de advies verkoop in Magento gebruikt wordt. Afronding, hier mee geeft u aan hoe de prijs in Magento afgerond moet zijn. Prijzen excl. btw, hier mee geeft u aan dat de website geen btw tarieven moet hanteren. Gebruik product code als URL, de synchronisatie gebruikt normaal de product code als URL. Met dit veld wordt de CMS URL gebruikt en nooit de productcode.

Lijsten
Stores dit zijn de gekoppelde stores.

Groepen
Hier onder vinden u een aantal vinkjes. Met deze vinkjes kan u bepaalde synchronisaties aan of uit zetten. Deze synchronisaties zijn.
Groepen,dit zijn klant groepen.
Promotie codes, dit zijn product promotie codes.
Kenmerken, dit zijn kenmerken in Hybrid SaaS en Store > product attributes in Magento.
Categorieën, dit zijn kenmerken in Hybrid SaaS en Products > categories in Magento.
Producten, alle producten.
Afbeeldingen, product afbeeldingen.
Voorraad, product voorraad.
Gerelateerde producten.
Gebruikers, dit zijn klanten.
Orders.

Magento store

In dit scherm is de tijd van de laatste synchronisatie te vinden. Wanneer de synchronisatie wordt uitgevoerd kijkt hij naar deze datum. Alles wat nog niet te vinden is in Magento of wat veranderd is na deze datum wordt gesynchroniseerd. Wanneer een product niet gesynchroniseerd word kan deze datum terug gezet worden. Wanneer deze datum op 01-01-1970 gezet word dan wordt alles opnieuw gesynchroniseerd.

Magento store view

In dit scherm kan de store view code worden aangepast en de taal. Deze code kan worden opgehaald door op de knop Websites in Magento Shop te drukken.

Kenmerken

Kenmerken worden gebruikt als filter en categorieën. In het tabje Magento instellingen zijn verschillende instellingen voor Magento.

Image Source: Hybrid SaaS

Filter,
In Magento heb je filters en categorieën. Een filter is een attributen dat aan een product kan worden toe gevoegd. Zo kunnen producten worden gefilterd op deze filters.
Magento Website, dit is de website waar het kenmerk is gekoppeld. Wanneer hier geen waarde is ingevuld wordt deze voor elke website gesynchroniseerd.
Hoofd kenmerk, dit geeft aan dat het een hoofd filter is. Hier door is dit de naam van het attributen dat onder het product valt.
Weergeven als filter in Magento , dit geeft aan dat het een filter is en dat een product gefilterd kan worden op dit kenmerk.

Categorie,
Categorieën zijn groepen waar producten onder vallen. Een categorie kan voorbeeld op de hoofdpagina worden weer gegeven worden als uitverkoop of best verkopende. Ook kunnen categorieën worden weer gegeven in het menu als bijvoorbeeld T-shirt.

Weergeven als Magento categorie, dit geeft aan dat dit kenmerk een categorie is. Dit houd in dat er een groep met producten gemaakt word.
Dit houd in dat er een groep met producten gemaakt word. Weergeven in het Magento Menu, dit houd in dat dit categorie ook weer gegeven wordt in het navigatie menu. Wanneer u dit aanklikt wordt weergeven als Magento categorie ook automatisch aan gezet. Magento URL, wanneer er meerdere kenmerken met de zelfde naam zijn dan is er een conflict dat er twee de zelfde URL zijn. Door middel van dit veld kan u het kenmerk een andere URL geven.

Kenmerken - Product opties

De product opties kunnen worden gebruikt om attributen aan een product te koppelen. Dit zijn attributen die door de gebruiker kunnen worden ingevuld als extra informatie. Deze attributen kan tekst, tekst veld, bestand, datum, datum en tijd of tijd zijn.

Image Source: Hybrid SaaS
Image Source: Magento

Kolommen
Is verplicht, dit geeft aan dat het attribuut moet worden ingevuld door de gebruiker.
Titel, dit is de titel van het attributen die terug komt bij een product in Magento.
Optie typen, dit is het typen wat de attributen moet zijn.
Prijs typen, het veld extra kosten kan worden berekend als prijs of percentage.
Extra kosten, wanneer het attribuut gevuld is door de gebruiker kan er met dit veld extra kosten aan gekoppeld worden.
Maximale aantal karakters, wanneer het typen tekst of tekst veld is dan kan hier mee het maximale aantal karakters van het bericht mee worden ingegeven.
Tegenstaande bestand types, wanneer het typen bestand is dan kan hier mee de toestaande bestand types worden ingegeven. De bestand types worden gescheiden met een komma en bevatten de punt van het typen. Bijvoorbeeld: .png,.jpg
Maximale foto breedte, wanneer het typen bestand is en er afbeeldingen mogen worden ingegeven kan hier mee de maximale breedte van een afbeelding in pixel worden opgegeven.
Maximale foto hoogte, wanneer het typen bestand is en er afbeeldingen mogen worden ingegeven kan hier mee de maximale hoogte van een afbeelding in pixel worden opgegeven.

Heeft u een vraag?

Log in op uw account om uw tickets te kunnen inzien

Nog geen account? Vraag hem vandaag nog aan

Vraag inloggegevens aan